Inrapportering av statistik 2019

Applikationen är öppen

Applikationen är öppen för inrapportering. Logga in nu.

Förbättringar i rättningsmotorn

Förbättringar som införts är bland annat följande:

  • Nytt inrapporteringsformat
    Data kan nu laddas upp som CSV-fil vilket innebär att kolumnerna i det gamla textfilsformatet separeras med semikolon. Detta möjliggör kolumner med mer data än vad som kan lämnas i textfilen. Filer som använder detta nya format måste ha filändelsen ".csv"
  • Mindre känsligt
    Rättningsmotorn är mindre känslig för felaktiga värden
  • Färre rättningar
    Höga värden för lön, förmån och provision släpps nu igenom
Mer information

Här finns mer information om hur inrapporteringen går till. Information om förändringarna och hur dom påverkar er kommer att skickas ut innan rapporteringsperioden börjar i oktober.

Sista dag för inrapportering

Underlaget för lönestatistiken ska vara inrapporterat till oss senast den 8 november.

Har du frågor om förändringarna? Kontakta Matts Härsing på 08-611 17 30 eller matts@bao.se.