Inrapportering av statistik 2020

Applikationen är öppen

Applikationen är öppen för inrapportering. Logga in nu.

Förbättringar i rättningsmotorn

Förbättringar som införts är bland annat följande:

  • Nytt inrapporteringsformat
    Data kan nu laddas upp som CSV-fil vilket innebär att kolumnerna i det gamla textfilsformatet separeras med semikolon. Detta möjliggör kolumner med mer data än vad som kan lämnas i textfilen. Filer som använder detta nya format måste ha filändelsen ".csv"
  • Mindre känsligt
    Rättningsmotorn är mindre känslig för felaktiga värden
  • Färre rättningar
    Höga värden för lön, förmån och provision släpps nu igenom
Mer information

Här finns mer information om hur inrapporteringen går till. Behöver du ta fram BESTA-koder? Prova vårt verktyg "Skapa BESTA-kod"

Sista dag för inrapportering

Underlaget för lönestatistiken ska vara inrapporterat till oss senast den 8 november.

Har du frågor om förändringarna? Kontakta Matts Härsing på 08-611 17 30 eller matts@bao.se.