Inrapportering av statistik 2018

Nytt system för inrapportering

Vi uppdaterar systemet för inrapportering av underlag för lönestatistik. Bland annat har vi byggt en helt ny rättningsmotor för statistikfilerna. Vi har också installerat ny hård- och mjukvara för den här rapporteringssidan. Säkerheten har uppgraderats betydligt med nytt certifikat och efterlevnad av de strängaste standarderna för säkerhet på webbsidor.

Förbättringar i rättningsmotorn

Förbättringar som införs är bland annat följande:

  • Nytt inrapporteringsformat. Data kan nu laddas upp som CSV-fil vilket innebär att kolumnerna i det gamla textfilsformatet separeras med semikolon. Detta möjliggör kolumner med mer data än vad som kan lämnas i textfilen. Filer som använder detta nya format måste ha filändelsen ".csv"
  • Rättningsmotorn är mindre känslig för felaktiga värden
  • Höga värden för lön, förmån och provision släpps nu igenom
Mer information kommer

Information om förändringarna och hur dom påverkar er kommer att skickas ut i god tid innan rapporteringsperioden börjar i oktober.

Har du frågor om förändringarna? Kontakta Matts Härsing på 08-611 17 30 eller matts@bao.se.